Close

Select Your local website  
  |  
 • BOKA
  ETT FLYG
 • DIN
  BOKNING
 • CHECKA IN
  ONLINE
 • FLYG
  STATUS
 • SÖK
  TIDTABELL

Beredskapsplan för långa förseningar på flygplansplattan

Ankommande och avgående flyg kan råka ut för långa förseningar på flygplansplattan på grund av oförutsedda händelser, däribland svåra väderförhållanden och andra begränsningar. Qatar Airways upprätthåller vissa servicenivåer för våra kunder under sådana förseningar. Om en lång försening på flygplansplattan äger rum på en flygplats i USA, antingen vid ankomst eller före avgång, har Qatar Airways en plan för att säkerställa överensstämmelse med kraven i reglerna för långa förseningar på flygplansplattan utfärdade av USA:s transportdepartement (Department of Transportation, DOT).

Långa förseningar på flygplansplattan kan ske i följande situationer:

 • Flygavgång - Ett flyg är på väg att avgå från en flygplats i USA med alla kunder ombord på flygplanet och en försening sker före flygets avgång, eller
 • Flygankomst - Ett flyg har landat på en flygplats i USA och en försening sker i flygplanet som ankommer till flygplatsens gate.

I. Flygbolagets rutiner under förseningar på flygplansplattan på flygplatser i USA

a) Efterlevnad av gällande tidsfrister

För internationella flyg som avgår eller ankommer till en flygplats i USA, tillåter Qatar Airways inte att ett flygplan förblir på flygplansplattan i mer än fyra timmar. Innan tidsfristen har utgått för de fyra timmarna kommer flygplanet återvända till gaten eller annan lämplig punkt för påstigning och kunder kommer tillåtas lämna flygplanet, såvida

 1. befälhavaren inte fastställer att det finns ett säkerhetsrelaterat skäl varför flygplanet inte kan lämna dess position på flygplansplattan för att lasta ur passagerare, eller
 2. flygtrafikledningen underrättar befälhavaren att återvändande till gaten eller annan avstigningspunkt någon annanstans för att lasta av passagerare avsevärt skulle störa flygplatsens verksamhet.

b) Åtgärder Kundomhändertagande

Qatar Airways kommer att ge passagerare tillräckligt med mat och dricksvatten senast två timmar efter luftfartyget lämnar gaten (vid avgång) eller landar (vid ankomst) om luftfartyget är kvar på flygplansplattan, såvida inte befälhavaren fastställer att säkerhetsfrågor hindrar sådan service. Qatar Airways kommer att tillhandahålla fungerande toaletter på flygplanet under långa förseningar på flygplansplattan. Vi kommer också att tillgodose kundens behov för välbefinnande och nödvändiga medicinska krav medan flygplan är på taxibanan.

c) Kundkommunikation

Qatar Airways besättning kommer att hålla våra kunder informerade via meddelanden ombord var 30 minut om följande:

 1. Status och orsak till förseningen, om detta är känt
 2. Meddela kunder att de kan stiga ur flygplanet, om möjligheten att stiga ur faktiskt finns.

II. Resurser

Qatar Airways säkerställer tillgång till lämpliga resurser för att effektivt hantera situationer med långa förseningar på flygplansplattan.

III. Samordning

Vi är i färd med att samordna vår beredskapsplan med respektive myndigheter på varje flygplats i USA där Qatar Airways trafikerar, såväl som våra regelbundna flygplatser för omdirigering i USA för att bättre kunna betjäna våra kunder.

FAQs