Close

Select Your local website  
  |  
 • BOKA
  ETT FLYG
 • DIN
  BOKNING
 • CHECKA IN
  ONLINE
 • FLYG
  STATUS
 • SÖK
  TIDTABELL

Kundserviceåtagande

Erbjuder lägsta möjliga biljettpris

Qatar Airways erbjuder de lägsta biljettpriserna på vår officiella hemsida (qatarairways.com). Vår personal som arbetar i våra call centers och biljettkontor kommer att hjälpa dig med dina reservations- och biljettförfrågningar. Även om du skulle välja att köpa biljett genom våra call center eller biljettkontor kommer vår personal att meddela dig att ett billigare pris kan finnas tillgängligt på Qatar Airways officiella hemsida.

Leverera bagage i tid

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa snabb leverans av ditt incheckade bagage. Om ditt incheckade bagage är försenat eller felplacerat kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera dina väskor till dig inom 24 timmar. Om du har ådragit dig eventuella kostnader på grund av sen leverans av ditt bagage kommer vi att kompensera dig genom att ersätta rimliga och nödvändiga kostnader. I händelse av att bagage anses vara förlorat kommer vår kompensation i förekommande fall vara i enlighet med Montrealkonventionen. I händelse av att du har betalat eventuell avgift för ditt förlorade bagage har du rätt till ersättning för bagageavgiften.

Tillhandahålla snabb biljettåterbetalning

Qatar Airways kommer att behandla biljettåterbetalningar inom rimlig tid. Köpesumman kommer att betalas tillbaka i sin ursprungliga betalningsform efter avdrag för eventuella serviceavgifter som ålagts av tredje part. För biljettköp via kreditkort kommer vi att lämna in begäran om återbetalning till kreditkortsutgivaren inom sju bankdagar efter mottagande av din begäran. Kreditkortsutgivaren kommer då att betala tillbaka köpesumman i enlighet med kreditkortets villkor. Vi kommer att utfärda din återbetalning inom 20 bankdagar efter mottagandet av din begäran om köp gjorda med kontanter, check eller andra betalningsformer.

Tillgodose kunder med funktionshinder och andra särskilda behov på rätt sätt

Qatar Airways personal är utbildad och uppmärksam på behov och krav hos våra kunder som behöver extra stöd, inklusive personer med funktionshinder och ensamkommande barn. Vi ser till att våra kunder inte diskrimineras på grund av funktionshinder. I händelse av långa förseningar på en flygplats i USA kommer vår flygbesättning göra allt för att ordentligt ta hand om kunder med funktionshinder eller särskilda behov.

Uppfylla kundernas grundläggande behov under långdragna förseningar ombord

Qatar Airways har åtagit sig att driva våra flygningar i enlighet med tidtabellen. Dock kan långa förseningar inträffa på grund av väderförhållanden, flygledning, säkerhet och drift. När förseningar inträffar på grund av någon av ovannämnda skäl ser vi till att ta hand om kundernas grundläggande behov. Vi serverar lämpligt tilltugg/mat och dricksvatten med visst intervall. Dessutom är toaletter ombord på flygplanet också tillgängliga för våra kunder under förseningar. Adekvat medicinskt vård garanteras också de kunder som så kräver.

Behandla kunder rättvist och konsekvent vid överförsäljningar

En situation med överförsäljning kan inträffa på grund av ett antal orsaker, bland annat överbokning på en flygning vilket leder till att flera kunder checkar in på flygplatsen jämfört med tillgängliga platser, säkerhetshänsyn (flygplanets viktgräns), och ersättning av ett mindre flygplan i stället för ett planerat större flygplan. Vi söker frivilliga som är villiga att ge upp sina bekräftade platser i utbyte mot ersättning och resa på en senare flygning. Om det inte finns tillräckligt med frivilliga kommer vissa kunder behöva nekas ombordstigning enligt Qatar Airways regler om ombordstigningsprioritet. Om du har nekats ombordstigning har du rätt till ersättning och transport på en annan flygning, förutsatt att du har följt våra incheckningstider och andra tillämpliga regler. I händelse av att du inte checkar in i tid eller inte uppfyller vissa andra villkor i transportavtalet kan du nekas ombordstigning utan ersättning.

Lämna ut avbokningsregler, bonusprogramregler och flygplanskonfiguration

Vår hemsida innehåller information avseende våra tjänster, policyer, flygplan och andra aspekter som kunderna behöver veta. Vi ser till att informationen hålls aktuell på vår hemsida. Samma information kan också kontrolleras via våra teletjänstcentraler. Specifikt kommer följande information finnas tillgänglig:

 • Karta över flygstolar och toalettinformation;
 • Bonusprogram och tillämpliga regler;
 • Avgiftsregler som gäller din biljett och resa, inklusive avbokningsregler.

Meddela kunder om ändringar i deras resplan

Ändringar i tidtabellen kan inträffa på grund av vissa oförutsedda omständigheter. För ändringar i tidtabellen som är genomförda några dagar innan flygets avgång kontaktar våra lokala kontor våra kunder med hjälp av kundens kontaktuppgifter som finns i vårt bokningssystem och informerar dem om sannolika effekter i deras resplan. Eventuella ändringar av vår tidtabell uppdateras också på vår hemsida och finns tillgängliga via vår telefonbokningscentral om de önskar kontrollera sina flyg före resan.

Vara lyhörda på kundens klagomål

Om du är missnöjd med någon del av vår service eller produkt, vill vi gärna höra från dig. För att lämna in ett skriftligt klagomål kan du besöka Qatar Airways hemsida eller skriva till oss på tell-us@qatarairways.com.qa. Vi bekräftar att ditt skriftliga klagomål har mottagits inom 24 timmar. Vi kommer dock försöka ge ett detaljerat svar inom 5 arbetsdagar från mottagandet av din skriftliga begäran.

Identifiera tjänster för att mildra kundens olägenheter till följd av avbokningar och missade anslutningsflyg

Vi är fast beslutna att driva våra flygningar i enlighet med tidtabellen. Flygstörningar inklusive inställningar och missade förbindelseflyg är ibland oundvikliga. Vi vidtar följande åtgärder för att minimera våra kunders obehag som en följd av ovan nämnda oundvikliga situationer:

 • Informera våra kunder i förväg om eventuella inställda flyg med hjälp av kontaktuppgifterna som lämnas till oss vid bokningstillfället;
 • Försöka att boka om kunder som drabbats av störning på vår nästa flygning eller omdirigera dem utan extra kostnad;
 • Se till att kunderna på flygplatsen och som påverkas av flygstörningar tas om hand genom åtgärder, som bland annat lämpliga mellanmål/måltider, boende och landtransporter;
 • Hålla kunderna välinformerade under störningar.

FAQs